Bøvl med oversættelser og Git

Jeg sidder og vil til at oversætte, men fordi jeg er skiftet til et andet OS (Triskel) og bare har flyttet mit “Home”-directory, har jeg kvajet et eller andet med min adgang. Jeg får denne fejlemelding:

WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!

Og den ved jeg ikke hvordan jeg skal slippe af med. Jeg prøvede - efter hukommelsen - at køre chmod -r på .ssh-filen, men jeg har måske ikke gjort det rigtigt?

Kan nogen hjælpe mig med at få det løst, så mit translate-workflow kan blive et translate-workflow igen?

Hvis du i din hjemmemappe laver en ls -l .ssh får du f.eks.

agger@lofn:~$ ls -l .ssh
total 76
(...)
-rw------- 1 agger agger  1766 Aug 20  2021 id_rsa
(...)

Permissions til den fil, der hedder id_rsa, som indeholder den private nøgle, skal være som angivet herover. Du kan opnå det vhja kommandoen

chmod og-r .ssh/id_rsa

hvis du står i den hjemmemappe.

(det kan selvf. være, du allerede har fået løst problemet.)

Tak!
Det virkede… på en måde.

Nu får jeg en helt ny og spændende slags fejlmelding:

~/FSFE/website$ git pull upstream master
ssh: Could not resolve hostname git.fsfe.org: Temporary failure in name resolution
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

Hvad har jeg kvajet nu?

Edit:
Nevermind. DET VIRKEDE :smiley:

TAK for hjælpen :slight_smile:

Ja, den fejl du så skyldes manglende netværksforbindelse, og det ses mest hvis 1) man ikke er på netter eller 2) der er et kortvarigt udfald et sted.

Det fandt jeg også frem til måtte være problemet. Pt. sidder jeg langt ude på landet i Italien med noget net der kommer og går :slight_smile: