Fri software / open source i det offentlige i Danmark: Hvor kan man starte?

Det er et spørgsmål vi stiller os selv på vores team lige nu. Vi er et it-team som arbejder på en hospitalsafdeling i Region Midt. En del af os kunne godt tænke sig at gå fri-software-vejen.

Men vi bliver mødt af en del skepsis - mest pga. mangel på basal kendskab til principperne. Det er også sandsynligt at vores jurister vil blande sig for at sikre, at vores praksis ikke er konkurrenceforvridende etc.

Det kunne være en stor hjælp hvis der fandtes en kompetent instans, man kunne støtte sig op af, specielt mht. det juridiske. Jeg har spurgt mig lidt for i Regionens IT-afdelinger, men har indtil videre ikke fundet meget hjælp.

So far har jeg delt “Public Money, Public Code” ekspertbrochuren med de andre, som en slags grundindføring i problemstillingen og en demonstration af, at der er mange steder i EU, hvor man er længere fremme med fri software i det offentlige. Desuden findes der hos “Fællesoffentlig Digital Arkitetkur” artiklen Vejledning om brug af open source i den offentlige sektor som også er ret grundig.

Hvis I kender til nogle nøgleorganisationer / personer / netværk som man kan få hjælp af hvis man gerne vil gå fri software-vejen i, så smid gerne et link i tråden her :pray: :smiley:

OS2-samarbejdet er også en vigtig aktør i DK, selvsagt!

Fedt projekt!
Det kunne være en idé at ringe til Magenta og høre mere, måske?

Der ud over har vi møde på torsdag d.13. kl.17.00 i FSFE i Århus. Det har vi fast månedligt. Der er du/I velkomne til at være med :slight_smile:

1 Like

Tak for feedback - har overvejet at tage fat i Magenta eller andre udbydere, kan sagtens være at det sker. Ang. møderne - kan man følge med et sted mht. hvornår de kommende møder i FSFE DK finder sted?

1 Like