PMPC mentioned in the Linux Magazine in the Netherlands

Paul Reemeijer has written an article in edition 2020-02 of the NL Linux Magazine about his visit to FOSDEM 2020. In the article he mentions his interest for the principle of Public Money Public Code and mentions the FSFE. In Dutch:

Dit jaar ben ik voornamelijk gegaan om mensen te ontmoeten waarmee ik via het scherm nogal eens contact heb gehad, zodat ik ze een hand kan geven en makkelijker kan praten over de toekomstige ontwikkelingen. Waar ik nog meer in geinteresseerd was, zijn de ontwikkelingen binnen overheidsinstellingen en de gedachte over het uitgeven van publieksgeld aan softwareontwikkeling om deze “verplicht” te publiceren als vrije software.
Amerika heeft deze wel al overgenomen. In de presentatie hierover, kwam ik erachter dat Frankrijk dit inmiddels ook al in de wet heeft vastgelegd en dat er een groep is die zich hiervoor inzet. Dit is FSFE. Zij hebben informatie gepubliceerd op de volgende website: https://publiccode.eu/

A rough English translation:

This year I mainly went to meet people I already contacted digitally, so that I could shake hands and more easily discuss the future developments. What I was interested in even more, are the developments within governmental agencies and the idea about public money spent on software develoment, to demand this to be published as free software.
America has already adopted this law. In the presentation about this, I found out that in the meantime France has also put this into law and that there is a group that puts in an effort for this issue. This is the FSFE. They have published information on the following website: https://publiccode.eu/

I already reached out to Paul to thank him for the article and inform him about the efforts in the Netherlands.

2 Likes
This is a service run by Free Software Foundation Europe (FSFE). Imprint & Privacy