Referat af FSFE Local Group Meeting 27/9-2023

Tilstedeværende: Øjvind, Jörn, Carsten, Allan, Karsten
Afbud fra: Kasper

Status fra sidste gang: Vi fik ikke holdt et møde i august, hverken fysisk eller virtuelt, på grund af sommerferie og almindelig travlhed. Det lykkedes heller ikke at stille en delegation til Folkemødet Mors, og vi kan heller ikke nå at organisere en aktion til Digitaliseringsmessen (og Carsten er også i England og kan ikke deltage). Vi håber at nå lignende arrangementer i fremtiden.

Allan laver en hjemmeside, der hedder https://free-software.dk/, der fortæller om fordelene ved fri software. Carsten foreslår, at vi arbejder sammen om den, så vores FSFE-gruppe kommer med input til siden og den linker til det materiale, vi får oversat. Det kan bl.a. give os friere hænder til at lave en side, der er tilpasset danske forhold uden at få konceptet godkendt af den europæiske organisation (hvor ikke mange kan læse dansk).

Vi taler om Jörns side https://chatkontrol.dk/, og Jörn gør os opmærksom på en god artikel, der dokumenterer, hvordan der er stærke økonomiske interesser bag chatkontrol-projektet - og at disse økonomiske interesser (ikke hensynet til børnene) formentlig er den egentlige motivatiom for de “NGOer” ellet tech-firmaer i forklædning, der promoverer det.

Øjvind gør opmærksom på, at der er et foredrag på FUAU om kryptering: Uden kryptering, ingen internet (via livestream fra Aarhus Universitet), Kernen - Find det på KultuNaut - uden kryptering intet Internet. Det ville være en god idé at dukke op og stille SMS-spørgsmål, der peger i retning af fri software. Det lyder også til at være et spændende foredrag.

Vi aftaler at mødes næste gang onsdag d. 18. oktober kl. 20:00 - igen online.