Referat af FSFE Danmark-møde 19. juni 2024

Møde i FSFE-DK, 19. juni 2024

Tilstede: Jørn, Carsten, Andreas, Kasper, Esben, Allan (online)

Referent: Øjvind.

Der er navnerunde fordi Andreas er ny deltager. Han er læge og arbejder med R i sin forskning. Promoverer tanken om fri software i universitetskontekst. Det går godt i spænd med grundfilosofien i forskning om at bygge på det, andre har lavet før en.

Kommende møder:

Der tales om kommende møder. Der er stemning for at fastlægge datoerne et stykke ud i fremtiden, for at lette promoveringen af dem.

Det aftales at de næste fysiske møder, i PROSAs lokaler, med oplæg der kan være alment interessante, vil finde sted:

Onsdag d. 18. september og onsdag d. 13. november, begge dage kl. 19-21.

Der er forslag om at invitere Coding Pirates lokalgrupper til at komme og høre om fri software eller holde oplæg hos dem. Der er bifald til forslaget, men det kræver at der rettes henvendelse til specifikke lokalgrupper, da de individuelle grupper selv tilrettelægger deres program. Det opfordres der hermed til at man gør.

Der er tilslutning til ide om at skabe aktivisme på kulturmødet på Mors. Evt. i form af at omdele flyers. Øjvind er tovholder på den.

En af grundene til at vi taler om fediverse mv. er at vi ikke har brug for techgiganterne i vores liv.

Vi taler om at vores to år gamle handleplan (https://community.fsfe.org/t/handleplan-og-arbejdsgrundlag-for-fsfe-danmark/963) trænger til at blive taget op og revideret. Har vi nået målene, vil vi sætte nye eller skal der mere til. Det bliver et emne til næste fysiske møde.

PROSA har givet opbakning til netværket. Prosa støtter open source (!) og vil gerne lægge hus til vores møder. Det er vi glade for. Deres kriterie er at det skal være åbent for medlemmer af PROSA. Vores passer godt til det, for det er, at alle er velkomne til at deltage.

Forslag til oplægsemner på kommende møder vendes:

Det kunne generelt være godt at tale om hvordan man kan fyre techgianterne i sin hverdag.
Vi kender i den forbindelse til et par datahosting cooperativer som vi kan henvise folk til, så de slipper for byrderne ved selvhosting.

Dette bliver emnet for d.18. september.

Mødet skal promoveres. Carsten Agger laver tekst. Øa finder en fed illustration. Kasper sender ud.

Vi vil gerne have fat i andre af de grupper der arbejder med digital selvstændighed og opmærksomhed. Vi ønsker jo de samme mål, men ikke alle er obs på hvor central en rolle fri software spiller i at nå det.
F.eks. kunne vi tænke os at række ud til cybernauterne, analogiseringsstyrelsen og forskellige grupper der hoster Mastodon, som helvede.net

Open source businessmodeller foreslås som evt. emne til november. - Det er for et andet klientel end “fyr techgiganterne fra dit liv”.

Digital selvkontrol foreslås også som et emne til et fremtidigt møde.

Der bliver foreslået at disse offentlige fysiske møder kan indledes med en 5 min der forklarer hvad GNU er, og hvorfor licenser er vigtige (GPL vs MIT osv). Det er der tilslutning til, så det kører vi med.

Kasper holder oplæg om Matrix (kommunikationsprotokollen, ikke filmen):

Søgte alternativ til slack til sin kunstnergruppe.

Fandt frem til Matrix, der f.eks. kan kobles til via klienten “Element”, der virker uden at man skal vise et telefonnummer. Der er mange smarte funktioner i Matrix/Element

Man kan som admin oprette brugere uden personhenførbar info. og bare give dem et direkte login.

Det er krypteret med samme model som signal.

Man kan nemt køre et lille fællesskab på den.

Bridges - man kan brobygge til alt muligt, f.eks. telegram og whatsapp.

Det kan i den forbindelse sættes op så nye brugere bliver tilkoblet et rum hvor de kan give sig til kende og få en grundlæggende indflyvning.

For klarhed: Matrix er en protokol. Synapse er en serverimplementering af dem. Element, Fluffychat og Cinny mv er klienter der kan tilgå serverne.

Forskellige klienter er gode til forskellige brugeres ønsker.

Krypterede klienter kan give lidt bøvl for dagligdags brugere, for hvis man ikke får oprettet en måde at flytte sin dekrypteringsnøgle med hvis man skifter app, risikerer man at miste al historik frem til skiftetidspunktet.

I server-enden kan fildeling og størrelser desuden give lidt hovedbrud når man har flere brugere, ifht. hvad man vil tillade af billedstørrelser mv.

Der tales lidt om forsigtighed ifm at hoste for flere andre. Her kan man med fordel kigge mod kooperativer som data.coop og ukrudt.net

Chatkontrol:

Jørn opfordrer til at alle skriver om chatkontrol på de kanaler, de har adgang til ASAP, for det er ved at blive rullet op i EU og der er skræmmende lidt larm om det herhjemme. Så når du ser dette, så besøg evt https://chatkontrol.dk/da/ og skriv et opslag på dine sociale (og evt. også på dine asociale) medier.

Evt.

Der ud over tales der generelt om hvordan “sikkerhed” er blevet et catch-all begreb der bruges af Big Tech (ingen nævnt, ingen glemt) til at bygge mure rundt om økosystemer hvor det i virkeligheden har mest med monopol at gøre, og faktisk slet ikke med sikkerhed.

Tak for et godt møde!

Vi ses på mailisten aarhus@lists.fsfe.org og på matrix: https://matrix.to/#/#fsfe-dk:fsfe.org